Central Processor Unit (CPU) Architectural Design Flaws 3.0

CERT.be Aanbeveling

Referentie: CERT.be Advisory #2018-001
Versie: 3.0
Getroffen systemen: CPUs (Intel, AMD, Qualcomm), architectures: x86, x86_64, ARM
Type: CPU hardware vulnerable to side-channel attacks

Beschrijving

Voor een volledige beschrijving, consulteer voorafgaande waarschuwing: https://www.cert.be/nl/docs/centrale-verwerkingseenheid-cpu-architectura...

Nieuwe aanbeveling

Intel vraagt aan producenten, leveranciers van cloud diensten, systeemproducenten en softwareleveranciers om geen updates uit te voeren tot Intel een gepaste oplossing aanbiedt. Dit om het spontaan heropstarten van het systeem en ander onvoorzien systeemgedrag te voorkomen.

Eindgebruikers dienen wel nog de updates uit te voeren die aanbevolen worden door systeem- en besturingssysteemleveranciers.

Referentie

https://newsroom.intel.com/news/root-cause-of-reboot-issue-identified-up...
https://newsroom.intel.com/news/intel-security-issue-update-addressing-r...