www.belgium.be Logo of the federal government

Waarschuwingen

Alert
De bedoeling van deze waarschuwing is de aandacht te vestigen op de kwetsbaarheid die "BootHole" wordt genoemd. Het is een wereldwijde kwetsbaarheid die in een breed scala aan producten affecteert.