www.belgium.be Logo of the federal government

Microsoft Exchange

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) waarschuwt Belgische bedrijven die gebruik maken van Microsoft Exchange Servers voor een systeemkwetsbaarheid.
News
Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) waarschuwt Belgische bedrijven die gebruik maken van Microsoft Exchange Servers voor een systeemkwetsbaarheid.
News
Das Centre for Cybersecurity Belgium (CCB) warnt belgische Unternehmen, die Microsoft Exchange Server verwenden, vor einer Systemschwachstelle.
News
The Centre for Cybersecurity Belgium (CCB) warns Belgian companies using Microsoft Exchange Servers about a system vulnerability.