www.belgium.be Logo of the federal government
Paper

Dit document geeft een overzicht en beoordeling van verschillende kwetsbaarheidsrapporten en helpt bij het prioriteren van acties. Voor elke kwetsbaarheid geeft dit document de beschrijving en beoordeling. Kwetsbaarheden worden beoordeeld als laag, middelhoog of hoog en bevatten waar mogelijk richtlijnen voor actie en een urgentiescore.